Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO) informujemy, że w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego w serwisie www.zglaszam.org administratorem Państwa danych osobowych jest Zgłaszam.org Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Bugaj ul. Podeśna 11H, 96-070 Aleksandrów Łódzki. W związku z powyższym chcielibyśmy przedstawić Państwu kilka istotnych informacji dotyczących zasad przetwarzania przez Zgłaszam.org Sp. z o.o. danych osobowych:

 1. Kontakt z nami możliwy jest także telefonicznie pod numerem +48 608 440 755 lub drogą elektroniczną na adres kontakt@zglaszam.org, kontakt do Inspektora Ochrony Danych: rodo@zglaszam.org;
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla umożliwienia skontaktowania się z Państwem w celu wskazanym w formularzu kontaktowym;
 3. Podane przez Państwo dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych (w tym marketingu bezpośredniego Zgłaszam.org Sp. z o.o.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym przysługuje Państwu w każdym momencie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego;
 4. Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak istniał będzie cel, dla którego zostały zebrane;
 5. Dostęp do Państwa danych osobowych mają odbiorcy, którzy pomagają nam utrzymać system teleinformatyczny, w którym gromadzone są dane zawarte w formularzach kontaktowych;
 6. Jako Podmioty danych mają Państwo prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych (czyli sprawdzenia, jakie dane są przez nas przetwarzane),
  • sprostowania danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są nieprawidłowe),
  • uzupełnienia danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są niekompletne),
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (będziemy wówczas mogli jedynie przechowywać Państwa dane osobowe),
  • usunięcia danych osobowych;
 7. Z praw, o których mowa w pkt 3, można skorzystać wysyłając maila na adres: kontakt@zglaszam.org;
 8. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. W oparciu o dane osobowe nie będziemy podejmowali wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.