Sprawdź czy Twoja firma ma obowiązek zorganizowania wewnętrznego punktu przyjmowania zgłoszeń

W jakiej branży działasz?

Wielkość gminy

Ile osób zatrudniasz?

Nie masz obowiązku zorganizowania wewnętrznego punktu zgłoszeń.

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów Dziennik Ustaw 2024 poz. 928 Rozdział 3 Art. 23 Pkt1 oraz Pkt. 3
Nie masz obowiązku organizowania wewnętrznego punktu zgłoszeń nieprawidłowości

Pamiętaj jednak, że sygnaliści podlegają ochronie niezależnie od sposobu, w jaki mogą zgłosić nieprawidłowości.
Zorganizowanie wewnętrznego punktu zgłoszeń może uchronić Cię przed trudnymi procesami przy zgłoszeniach zewnętrznych.

Zorganizowanie tego punktu możesz zlecić zglaszam.org

Masz obowiązek zorganizowania wewnętrznego punktu zgłoszeń.

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów Dziennik Ustaw 2024 poz. 928 Rozdział 3 Art. 23 Pkt. 3
Podmioty prawne wykonującego działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska, mają obowiązek zorganizowania wewnętrznego punktu zgłaszania nieprawidłowości niezależnie od ilości zatrudnionych osób.

Zorganizowanie tego punktu możesz zlecić zglaszam.org

Masz obowiązek zorganizowania wewnętrznego punktu zgłoszeń.

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów Dziennik Ustaw 2024 poz. 928 Rozdział 3 Art. 23 Pkt. 1
Podmioty prawne, na rzecz których wykonuje lub świadczy pracę co najmniej 50 osób, mają obowiązek zorganizowania wewnętrznego punktu zgłaszania nieprawidłowości.

Zorganizowanie tego punktu możesz zlecić zglaszam.org